کلوئید یون نقره قدرتمندترین و طبیعی ترین ضد باکتری ، ضد قارچ ، ضد ویروس، ضد انگل  است که تاکنون در پزشکی کشف و مورد استفاده قرار گرفته است.

در آزمایش های آزمایشگاهی ، فقط با ۵ میکروگرم در لیتر از نقره کلوئیدی، موجودات تک سلولی مانند باکتری ، قارچ و ویروس ها را در عرض چهار یا پنج دقیقه میکشد.

دکتر هنری کروکس در کتاب خود با عنوان “استفاده از کلوئیدها در سلامتی و بیماری” اظهار داشت: “هیچ میکروب شناخته شده ای وجود ندارد که توسط نقره کلوئیدی در شش دقیقه یا کمتر ، در این مایع پنج میلیونیوم رقیق شده از نقره کشته نشود.”

بی مزه است یا تقریباً ، بی بو ، غیر سمی است. هیچگاه مشخص نشده است که با هر داروی پزشکی تداخل داشته باشد

نقره کلوئیدی تقریباً جادویی در کمک به سلامت بدن است

برای اطلاعلات بیشتر به پخش پرسش های متداول و برای دیدن ویدیوهای کاربرد این محلول معجزه آسا به صفحه گالری مراجعه نمایید

محلول کلویید یون نقره

فهرست
× گفتگو آنلاین