دستگاه تولید آب نقره

در حال حاضر این محصول برای فروش موجود نمی باشد

مکانیسم عمل نقره بر روی یک سلول میکروبی این است که یون‌های نقره توسط غشای سلولی، که عملکرد محافظتی را انجام می‌دهد، جذب می‌شوند، به محض جذب نقره بر روی سطح میکروب، به داخل سلول نفوذ کرده و آنزیم‌های زنجیره تنفسی را مهار می‌کند و همچنین فرآیندهای اکسیداسیون، فسفوریلاسیون و اکسیداتیو را در سلول‌های میکروبی غیر فعال می‌کند، در نتیجه سلول می‌میرد.

یک سلول در نتیجه برهم‌کنش نیروهای الکترواستاتیک بین سلول‌های باکتریایی با بار منفی و یون‌های نقره با بار مثبت  در حین جذب عوامل بیماری‌زا را مختل می‌کند، جالب است که بدانید، کلوئید نقره با مهار آنزیمی که این پاتوژن‌ها برای زنده ماندن در محیط بی‌هوازی استفاده می‌کنند، ارگانیسم‌ها را غیر فعال می‌کند. بدون آنزیم لازم برای متابولیسم، رشد، بازسازی و بقا پاتوژن از بین می رود. بنابراین آنها قادر به تکرار نیستند و توسط سیستم ایمنی، لنفاوی و روده از بدن خارج می‌شوند

دستگاه تولید محلول یون نقره در اندازه کوچک کیفی و قابل حمل که می توانید همیشه همراه خود داشته باشید و هم جنین اندازه بزرگ برای تولید عمده این محصول قابل سفارش است

محلول کلویید یون نقره

فهرست
× گفتگو آنلاین