ما در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت داریم

1398

تولد ما

ما در سال  ۱۳۹۸ فعالیت خود را در زمینه تولید این محصول شروع کردیم و آینده ای را که خواستیم متصور شدیم.در تلاشیم تا به آنچه می خواهیم برسیم،

اکنون

هستیم و توانستیم

هم اکنون ما به عنوان بزرگترین شرکت در تولید  این مجصول محسوب میشویم و نمونه کاملی از تولید و افتخار ملی در دستان ماست

فهرست
× گفتگو آنلاین